Print Friendly and PDF

Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów poprawy efektywności energetycznej

W osiąganiu celów efektywnego wykorzystania energii i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych możemy stosować różne technologie. Z punktu widzenia korzyści dla gospodarki i społeczeństwa powinniśmy promować te działania, które z jednej strony są najbardziej efektywne ekonomicznie, a drugiej strony znajdą zainteresowanie i będą realizowane przez tysiące i miliony inwestorów. Stąd w raporcie w analizie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć efektywnego wykorzystania energii, stosowania odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2) przyjęto jakie mierniki oceny – jednostkowe koszty zaoszczędzenia energii (ocena/korzyści inwestora) i jednostkowe koszty redukcji emisji CO2 (ocena/korzyści państwa z tytułu minimalizacji kosztów społecznych realizacji celów redukcji). Raport dotyczy budynków jednorodzinnych, które stanowią znaczący – blisko 20% – udział w zużyciu energii końcowej w Polsce. Jednak sektor budynków jednorodzinnych nie znalazł dotychczas uznania w polityce energetycznej państwa, co wyraża się przede wszystkim w braku instrumentów skierowanych do tej grupy użytkowników energii. Stąd w raporcie dokonano przeglądu istniejących mechanizmów i zaproponowano nowe, które jeżeli zostaną wdrożone, winny przynieść nowy impuls do efektywnego wykorzystania energii i po drodze do znaczącej redukcji emisji CO2.

W redakcji raportu zdecydowano się na przedstawienie metodyki analiz, założeń i danych wejściowych, by każdy, kto uważa, że jego przypadek i dane odbiegają od przyjętych jako średnich dla kraju, mógł zweryfikować obliczenia dla swojego przypadku.

Dla kogo ten raport może być pożyteczny?

  • dla Ministerstwa Gospodarki, Środowiska i Infrastruktury, które opracowują i wdrażają krajowe i resortowe plany i programy działania, w tym projektują instrumenty realizacji tych działań,
  • dla funduszy wsparcia, głównie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, które uruchamiają i oferują finansowe instrumenty wsparcia,
  • dla samorządów terytorialnych, które angażują się w poprawę efektywności wykorzystania energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza na swoim terytorium,
  • dla inwestorów/właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy podejmują i podejmować będą rozsądne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska decyzje inwestycyjne,
  • dla organizacji pozarządowych, które mogą mieć lepsze podstawy merytoryczne dla promowania zrównoważonej energii i dla edukacji społeczeństwa.

Wprawdzie raport koncentruje się na budynkach jednorodzinnych, ale większość barier i rekomendacji można odnieść do całej populacji budynków mieszkalnych w Polsce.

Raport. Tom I

Raport. Tom II. Załączniki

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.