Print Friendly and PDF
September 2021

Nowy europejski Bauhaus: nowe działania i finansowanie, aby zrównoważony rozwój miał swój styl i zapewniał włączenie społeczne

15 września br., Komisja przyjęła komunikat określający koncepcję nowego europejskiego Bauhausu. Projekt ten obejmuje szereg działań politycznych i możliwości finansowania. Jego celem jest przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, takich jak budownictwo i przemysł włókienniczy, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne.

Nowy europejski Bauhaus wnosi kulturowy i kreatywny wymiar do Europejskiego Zielonego Ładu, aby pokazać wymierny i pozytywny wpływ zrównoważonych innowacji na nasze życie codzienne.

Na finansowanie projektów w ramach nowego europejskiego Bauhausu w latach 2021-2022 przeznaczono 85 mln euro z różnych programów UE. Nowy europejski Bauhaus zostanie także włączony do wielu programów UE jako element kontekstu lub jeden z priorytetów, bez wcześniej określonego budżetu.

Komisja ustanowi laboratorium nowego europejskiego Bauhausu: ośrodek analityczno-projektowy, którego zadaniem będzie wspólne opracowywanie, tworzenie prototypów i testowanie nowych narzędzi, rozwiązań i zaleceń w dziedzinie polityki. Laboratorium to będzie działać w duchu współpracy, będącym od początku cechą charakterystyczną ruchu, który uwzględnia różne sfery życia i jest ukierunkowany na społeczeństwo, przemysł i politykę, aby łączyć ludzi i znaleźć nowe sposoby wspólnego twórczego działania.

Komunikat opiera się na ideach zgromadzonych w fazie współprojektowania, która trwała od stycznia do lipca bieżącego roku. Komisja otrzymała w tym okresie ponad 2000 propozycji, z całej Europy i spoza niej.

Wsparcie dla rozwijającego się ruchu

W styczniu 2021 r. rozpoczęto etap współtworzenia w ramach nowego europejskiego Bauhausu, aby określić i przemyśleć estetyczne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania dla naszych przestrzeni życiowych oraz pomóc w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Na pierwszym etapie opracowywania projektu zaproszono wszystkich do przemyślenia sposobu, w jaki razem żyjemy, i włączenia się do rozmowy na ten temat. Wymiana ta została uwzględniona w przyjętym dziś komunikacie w sprawie nowego europejskiego Bauhausu.

Współtworzenie pozostanie istotnym sposobem działania i będzie podlegało zmianom w świetle pierwszych konkretnych rezultatów oraz w wyniku ocen i przeglądów. Komisja będzie w związku z tym nadal pogłębiać współpracę z rosnącą grupą osób, organizacji i władz zaangażowanych w nowy europejski Bauhaus. 

Ruch ten czerpie również inspirację z pięknych, zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu miejsc i projektów w Europie. Osiągnięcia te promować będzie pierwsza edycja nagród nowego europejskiego Bauhausu, które zostaną przyznane w dziesięciu kategoriach, takich jak „produkty i styl życia” czy „wymyślone na nowo miejsca spotkań i interakcji”. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 16 września.

źródło informacji i tekstu: Komisja Europejska, informacja prasowa z dn. 15.09.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.