Print Friendly and PDF
October 2019

Nowe przepisy UE sprawiają, że urządzenia AGD są bardziej przyjazne środowisku

Wprowadzenie: Po procesie konsultacji Komisja przyjęła 10 rozporządzeń wykonawczych dotyczących ekoprojektowania (ecodesign), określających efektywność energetyczną i inne wymagania dla następujących grup produktów: lodówki, pralki, zmywarki do naczyń, wyświetlacze elektroniczne (w tym telewizory), źródła światła i urządzenia sterujące, zewnętrzne zasilacze, silniki elektryczne, lodówki sklepowe (np. lodówki w supermarketach, automaty z zimnymi napojami), transformatory mocy i sprzęt spawalniczy.

Kontynuując wysiłki na rzecz zmniejszenia śladu węglowego Europy i obniżenia rachunków za energię przez europejskich konsumentów, Komisja przyjęła 1 października nowe przepisy dla ekoprojektowania (ecodesign) dla takich produktów, jak lodówki, pralki, zmywarki i telewizory. Poprawa ekoprojektu produktów przyczynia się do realizacji zasady „przede wszystkim efektywność energetyczna”, będącej priorytetem UE. Po raz pierwszy przepisy obejmują wymagania dotyczące możliwości naprawy i recyklingu, przyczyniając się do osiągnięcia celów gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez poprawę żywotności, konserwacji, ponownego użycia, modernizacji, recyklingu i przetwarzania urządzeń.

Jyrki Katainen, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: „Niezależnie od tego, czy sprzyja to możliwości naprawy, czy zmniejszeniu zużycia wody, inteligentny ekoprojekt pozwala nam efektywniej wykorzystywać nasze zasoby, przynosząc wyraźne korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Liczby mówią same za siebie: przepisy te pomogą europejskim gospodarstwom domowym zaoszczędzić średnio 150 euro rocznie i przyczynić się do oszczędności energii równych rocznemu zużyciu energii w Danii do 2030 r.”

Europejski Komisarz ds. Działań na rzecz klimatu i energii Miguel Arias Cañete powiedział: „Wraz z inteligentniejszymi etykietami energetycznymi, ekoprojektowanie pomoże zaoszczędzić europejskim konsumentom mnóstwo pieniędzy, a także pomóc UE w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Ekoprojekt jest zatem kluczowym elementem w walce ze zmianami klimatu i bezpośrednim wkładem w osiągnięcie celów określonych w Porozumieniu Paryskim. W miarę zbliżania się do naszego długoterminowego celu, jakim jest w pełni zdekarbonizowana UE do 2050 r., nasza strategia w zakresie efektywności energetycznej i ekoprojektu będzie coraz ważniejsza ”.

Komentując przyjęcie wymagań, Monique Goyens, Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Konsumentów BEUC, powiedziała: „Nowe wymagania dotyczące napraw pomogą wydłużyć żywotność urządzeń codziennego użytku, które obecnie zawodzą zbyt szybko. Bardzo ważne jest, abyśmy odrzucili obecny trend „wyrzucania”, który wyczerpuje zasoby naturalne i opróżnia kieszenie konsumentów”.

Chloé Fayole (Dyrektor ds. Programu i Strategii w organizacji pozarządowej ECOS) skomentował w imieniu kampanii Coolproducts, prowadzonej przez ECOS i EEB: „Ekoprojekt nadal jest europejską historią sukcesu w odniesieniu do oszczędności energii, a teraz dana będzie możliwość naprawy produktów. Nadanie Europejczykom prawa do naprawy posiadanych przez nich produktów jest zdroworozsądkowe, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy decyzje podjęte przez UE. ”

Komisja szacuje, że przepisy te, wraz z tymi dot. etykiet energetycznych, przyniosą 167 TWh oszczędności energii końcowej rocznie do 2030 r. Jest to równoważne rocznemu zużyciu energii w Danii i odpowiada redukcji o ponad 46 mln ton ekwiwalentu CO2. Przepisy te mogą przyczynić się do zaoszczędzenia średnio 150 euro rocznie w europejskich gospodarstwach domowych.

Oszczędności te są uzupełnieniem oszczędności osiągniętych dzięki istniejącym wymogom dotyczącym ekoprojektu i etykietowania energetycznego, które mają zapewnić roczną oszczędność energii wynoszącą około 150 Mtoe (mln ton ekwiwalentu ropy naftowej) do 2020 r., co odpowiada mniej więcej rocznemu zużyciu energii pierwotnej we Włoszech. Dla konsumentów oznacza to już średnią oszczędność do 285 EUR rocznie na rachunkach za energię.

Po dzisiejszym przyjęciu przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później.

Źródło informacji i tekstu: Komisja Europejska

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.