Print Friendly and PDF
February 2021

Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

24 lutego 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. W strategii przedstawiono długoterminową wizję, zgodnie z którą UE stanie się do 2050 r. społeczeństwem odpornym na zmianę klimatu, w pełni dostosowanym do nieuniknionych skutków tej zmiany. Strategia, uzupełniająca ambitny cel UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy stulecia, ma na celu wzmocnienie zdolności adaptacyjnych UE i świata oraz zminimalizowanie podatności na skutki zmiany klimatu, zgodnie z porozumieniem paryskim i wnioskiem dotyczącym Europejskiego prawa o klimacie. Nowa strategia ma na celu zintensyfikowanie działań w całej gospodarce i społeczeństwie w synergii z innymi strategiami politycznymi Zielonego Ładu, takimi jak ochrona różnorodności biologicznej i zrównoważone rolnictwo.

Strategia ma trzy cele i proponuje szereg działań, aby je osiągnąć:

  • Inteligentniejsze przystosowanie się do zmiany klimatu – poprawa wiedzy i dostępności danych, zarządzanie niepewnością związaną ze zmianą klimatu; zapewnienie większej ilości lepszych danych na temat ryzyka i strat związanych z klimatem oraz uczynienie z Climate-ADAPT najważniejszej europejskiej platformy wiedzy na temat przystosowania.
  • Bardziej systemowe przystosowanie – wspieranie rozwoju polityki na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, społeczeństwa i gospodarki oraz we wszystkich sektorach poprzez poprawę strategii i planów przystosowawczych; włączenie odporności na zmianę klimatu do polityki makrofiskalnej oraz promowanie opartych na zasobach przyrody rozwiązań w zakresie przystosowania.
  • Przyspieszenie procesu przystosowania we wszystkich obszarach – poprzez przyspieszenie opracowywania i wdrażania rozwiązań w zakresie przystosowania; ograniczenie ryzyka związanego z klimatem; zlikwidowanie luki w zakresie ochrony klimatu oraz zapewnienie dostępności i zrównoważonego charakteru wody słodkiej.

Jednocześnie Komisja będzie nadal zapewniać wytyczne, zdolności techniczne i możliwości finansowania, aby pomóc państwom członkowskim, regionom i administracjom lokalnym w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii i działań przystosowawczych. Komisja będzie również nadal włączać kwestie zmiany klimatu do głównego nurtu polityki i programów UE, aby zapewnić ich odporność.

Strategia w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
Europejska strona nt. zmian klimatycznych

źródło: Komisja Europejska, informacja z dn. 24.02.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.