Print Friendly and PDF
January 2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska sprawdziło co Polacy myślą o zmianach klimatu

Katastrofy naturalne lub wywołane przez człowieka (44%), zanieczyszczenie powietrza (25%), zanikanie gatunków roślin i zwierząt (15%) to, w opinii respondentów badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu, najczęstsze zagrożenia, które mogą mieć miejsce w ich okolicy na skutek zmian klimatu. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W opinii ponad 75% badanych aktualne zmiany klimatu przynoszą w większości negatywne skutki, tylko 6% uważa, że pozytywne. 67% respondentów uważa, że zmiany klimatu w umiarkowanym lub w większym stopniu zaszkodzą im samym. Niemalże połowa badanych co najmniej kilka razy w miesiącu rozmawia na tematy związane ze środowiskiem i jego zmianami podczas rozmowy z rodziną lub znajomymi (codziennie: 4%, kilka razy w tygodniu: 11%, kilka razy w miesiącu: 34%).

Konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych i związaną z tym transformację niskoemisyjną – czyli zmianę sposobu wytwarzania energii i stopniowego zastępowanie paliw kopalnych innymi źródłami energii, w tym głównie odnawialnymi – zaznacza blisko 90% respondentów. Ponad połowa z nich jest zdania, że transformacja niskoemisyjna powinna być traktowana priorytetowo. Zdaniem badanych, wymiana wysokoemisyjnych elektrowni na odnawialne źródła energii jest najpotrzebniejsza w transformacji niskoemisyjnej (72%). Następnie respondenci wymieniali: zmianę codziennych nawyków konsumenckich (54%), ekologiczne rolnictwo (41%), ocieplanie budynków (39%), rozwój elektromobilności (29%) i energetyki jądrowej (22%).

Prawie 60% mieszkańców Polski jest gotowych na ponoszenie wyższych kosztów energii i paliw, zakładając, że będą one stanowiły źródło finansowania transformacji niskoemisyjnej.

Z kolei problem z zasobami wodnymi w Polsce dostrzega 6 na 10 mieszkańców kraju. Tworzenie zbiorników retencyjnych (36%), zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej (34%), oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym (28%), budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych (17%) oraz sadzenie drzew i krzewów (16%) są, w opinii badanych, najbardziej skutecznymi sposobami na przeciwdziałanie zjawisku suszy.

Raport z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu – dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

źródło informacji i tekstu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, informacja prasowa z dn. 12.01.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.