Print Friendly and PDF
September 2022

Konferencja pn. Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji

12 października w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach odbędzie się konferencja pn. Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji. Towarzyszyć jej będzie transmisja on-line w czasie rzeczywistym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorami konferencją są POLSKA IZBA EKOLOFI oraz GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA


W strategii Zielony Ład zdefiniowano kierunki transformacji regionów na terenie, których prowadzona jest działalność wydobywcza kopalin, szczególnie na potrzeby energetyczne. Transformacja niesie z sobą szereg wyzwań w sferze społecznej i gospodarczej ale otwiera również możliwości realizacji dużych projektów ukierunkowanych na zniwelowanie wieloletnich skutków działalności wydobywczej na środowisko, w tym na zasoby wodne. Jednym ze skutków ubocznych eksploatacji węgla kamiennego jest także zanieczyszczenie wód powierzchniowych oddziałujące negatywnie na środowisko naturalne i zaburzenia gospodarki wodnej, wpływające na zmiany w funkcjonowaniu systemu ekologicznego, a jednocześnie negatywnie oddziałując na zdrowie ludzi. Województwo śląskie charakteryzuje się ponadto największym w kraju odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji. Szczególnie dużym wyzwaniem są tereny po działalności górniczej. Odpady wydobywcze zarówno w fazie eksploatacji, jak i po upływie okresu ich użytkowania, powodują zagrożenia środowiskowe: zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowania oraz emisje do powietrza.


Celem konferencji jest omówienie wyzwań regionu, takich jak ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód oraz podniesienie poziomu retencji, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia planowania i organizacji wielowymiarowych działań naprawczych na obszarach oddziaływania górnictwa węgla kamiennego.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Adresatami wydarzenia są: samorządy, spółki zajmujące się likwidacją zakładów wydobywczych i rewitalizacją zasobów pokopalnianych, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele administracji górniczej, organizacje pozarządowe, biznes, świat nauki oraz mediów.

Jak wziąć udział?

UDZIAŁ w wydarzeniu jest bezpłatny.

Aby się zarejestrować należy przesłać kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnienić formularza on-line (udział zdalny).

Program konferencji:

10:00 Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE;

10:00-12:30 Panel I

  • Wyzwania w gospodarce wodnej w kontekście transformacji  dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
  • Doświadczenia Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego w gospodarce wodami kopalnianymi – Barbara Stalmachova, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie;
  • Hydrogeologiczne i środowiskowe wyzwania związane z likwidacją kopalni Zn Pb „Olkusz-Pomorzany” – Bogusław Ochab, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZGH Bolesław S.A. w Bukownie;
  • Wody podziemne w rejonach eksploatacji górniczej i jej zaprzestania – zagrożenia i korzyści – dr Lidia Razowska-Jaworek, Zastępca Dyrektora Oddziału Górnośląskiego Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego;

11:40 – 12:10 Dyskusja

12:10 – 12:40 Przerwa

12:40 – 14:25 Panel II

  • Czy transformacja wodna Śląska może się udać bez hydrogeologów? – dr Krzysztof Filipek, Firma Doradcza, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Uniwersytet Śląski;
  • Wpływ górnictwa na zmiany odpływu i jakość wód powierzchniowych – dr hab. Damian Absalon, prof. Uniwersytetu Śląskiego; Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. Magdalena Matysik, Uniwersytet Śląski, Wydział nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi;
  • Odzysk wody i soli z wód kopalnianych jako przykład innowacji w gospodarce wodnej w okresie transformacji – mgr inż. Piotr Zawadzki, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
  • Gospodarka wodami deszczowymi na obszarach zurbanizowanych w procesie transformacji – dr inż. Ewa Janson, Kierownik Pracowni Bilansowania i Oceny Zasobów Wodnych, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

14:00 – 14:20 Dyskusja

14:25 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz  Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Kontakt w sprawie konferencji:
Karolina Jantczak
Koordynator ds. administracji
tel. 789 370 303, 501 052 979
email: pie@pie.pl, szkolenia@pie.pl


Serdecznie zapraszamy do udziału!

Źródło: Polska Izba Ekologii (pie.pl)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.