Print Friendly and PDF

Koncepcje i Analizy

Jednym z elementów prawidłowo prowadzonej gospodarki energią jest właściwe przygotowanie inwestycji i pozyskanie odpowiednich kwalifikacji przez osoby odpowiedzialne za jej wdrażanie. Aby móc właściwie dostosować swoje zamierzenia do posiadanych możliwości technicznych i ekonomicznych, trzeba opracować przyszłościową wizję projektu energetycznego, innymi słowy – koncepcję projektu. Koncepcja powinna obejmować zarówno inwentaryzację stanu istniejącego, na przykład obecne zużycie energii, jak i kilka propozycji opcjonalnych rozwiązań, zmierzających do redukcji zużycia energii albo zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Często pojawiają się możliwości opracowania koncepcji wykorzystania jakiegoś nowego sposobu użytkowania lub wytwarzania energii, na przykład poprzez zbudowanie nowego źródła, w oparciu o niewykorzystywane wcześniej lokalne zasoby energii lub surowca. Typowym przykładem takich prac koncepcyjnych, wykonanych przez FEWE, mogą być opracowania dotyczące nowych instalacji OZE, lub zagospodarowania miejscowych zasobów resztkowych, albo odpadowych, takich jak ciepło odpadowe lub gaz poprocesowy.

Istotnym elementem koncepcji zazwyczaj jest analiza ekonomiczna, najlepiej przeprowadzona w taki sposób, aby możliwe było określenie rozwiązania, które równocześnie zapewni korzyści ekonomiczne jak i środowiskowe, przy najkorzystniejszym zaangażowaniu dostępnych środków finansowych inwestora. FEWE posiada duże doświadczenie w zakresie opracowania koncepcji gospodarki energią, redukcji emisji i optymalizacji kosztów energii lub użytkowania urządzeń. Opracowywaliśmy tego rodzaju dokumenty zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla przedsiębiorstw, stosując wielokryterialne analizy ekonomiczne i własne metody optymalizacyjne. Zawsze staramy się indywidualnie dopasować modele obliczeniowe i wzorce koncepcyjne, w zgodzie z oczekiwaniami klientów i w oparciu o ich możliwości techniczne i inwestycyjne.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.