Print Friendly and PDF
February 2023

Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu? – drugi nabór do Programu Wsparcia Technicznego EPAH dla samorządów

Ubóstwo energetyczne to złożone, wieloaspektowe wyzwanie. Powszechnie definiuje się je jako niezdolność gospodarstw domowych do zapewnienia ich członkom potrzeb energetycznych na odpowiednim poziomie, jak chociażby komfort cieplny domowników. Ponieważ przyczyn ubóstwa energetycznego może być wiele, oznacza to również, że jego charakter może się różnić nawet na poziomie lokalnym. Skutki ubóstwa energetycznego są bardzo różnorodne – dotyczą zarówno zdrowia samopoczucia, komfortu życia. Ekstremalne temperatury w domu mogą prowadzić do zaostrzenia chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, udaru cieplnego lub nawet zgonów. Dzieci żyjące w warunkach ubóstwa energetycznego mogą osiągać słabsze  wyniki w nauce, częściej zapadają na choroby i odczuwają obniżony dobrostan społeczny i emocjonalny. Ubóstwo energetyczne jest również powiązane ze zmianą klimatu i innymi wyzwaniami środowiskowymi. Rozwiązanie tego problemu może przynieść wielorakie korzyści, od poprawy komfortu w pomieszczeniach i osobistego samopoczucia do zmniejszenia nakładów na ochronę zdrowia, wzrostu poziomu wykształcenia, rozwoju gospodarczego oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

W 2020 roku ukazało się zalecenie Komisji Europejskiej, w którym zaproponowano wiele środków pomocnych w rozwiązaniu tego problemu, wymagając od państw członkowskich podjęcia odpowiednich działań. Do opracowania polityki, środków i działań zachęca się wszystkie szczeble administracji, a szczególnie samorządy lokalne, które są w stanie najlepiej rozpoznać podatność swoich obywateli na takie zagrożenia. Walka z ubóstwem energetycznym jest aktualnie priorytetem dla wielu władz. Niezależnie od ich zdolności radzenia sobie z wieloma złożonymi problemami społecznymi, gospodarczymi i instytucjonalnymi, nadal stanowi ona złożone wyzwanie, począwszy od identyfikacji zjawiska ubóstwa energetycznego (diagnoza), do przygotowania skutecznych odpowiedzi (planowanie) i wdrożenia konkretnych działań (realizacja).

Aby wesprzeć samorządy w tym procesie, w 2021 r. działalność rozpoczęło europejskie Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego  (en: Energy Poverty Advisory Hub, EPAH).  Jego głównym zadaniem jest zapewnienie jednostkom samorządowym i współpracującym z nimi podmiotom pomocy w analizie problemu na ich terenie oraz zaplanowanie lokalnych działań, które pomogą ograniczyć zjawisko ubóstwa energetycznego, a w długim terminie jego wyeliminowanie oraz przyspieszenie sprawiedliwej transformacji poszczególnych regionów UE. Centrum współpracuje z ekspertami tematycznymi oraz gromadzi cenną wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki, które mogą okazać się przydatne dla innych samorządów i podmiotów zainteresowanych zwalczaniem ubóstwa energetycznego. Centrum EPAH ogłasza w tym roku drugi już nabór do Programu Wsparcia Technicznego, przeznaczonego dla samorządów oraz współpracujących z nimi organizacji, które chcą przeciwdziałać temu zjawisku. W okresie od 1 do 31 marca 2023 r. wnioskodawcy będą mogli aplikować o pomoc techniczną (wsparcie eksperckie), dzięki której będą w stanie lepiej zaplanować działania na rzecz osób ubogich energetycznie lub zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Wszystkie samorządy oraz współpracujące z nimi organizacje, zainteresowane skorzystaniem z oferowanej pomocy technicznej, serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium w języku polskim, podczas którego omówiony zostanie temat ubóstwa energetycznego, jak również wsparcie i materiały oferowane przez EPAH, proces aplikacyjny do nowego naboru, zakres udzielanej pomocy technicznej oraz szczegóły dotyczące późniejszej współpracy pomiędzy beneficjentem a wyznaczonym ekspertem.

Webinarium odbędzie się 28 lutego br. o godzinie 11:00. Program wydarzenia obejmuje następujące punkty:

Zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarium!
Dowiedz się, o jaką pomoc możesz  się ubiegać w ramach Programu Wsparcia Technicznego EPAH!

>>REJESTRACJA<<

 Więcej o Centrum Doradczym ds. Ubóstwa Energetycznego i Programie Wsparcia Technicznego.

 Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.