Print Friendly and PDF
March 2017

Informacja o konferencji „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju”

W dniu 20 marca 2017 roku, dokładnie w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland pt. „Nasza wspólna przyszłość”, miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miasto stołeczne Warszawę i Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Jednocześnie spotkanie było okazją do celebrowania 25-lecia Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” i 15-lecia Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Raport pt. „Nasza wspólna przyszłość” opracowany przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującą pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland (ówczesny premier Norwegii), stanowił kamień milowy we wprowadzeniu i zrozumieniu idei zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono w nim, co następuje: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.  Wyróżniono trzy główne obszary, w których niezbędna jest integracja działań: wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści, ochrona zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwój społeczny. Raport stanowił podstawę do zorganizowania w Rio de Janeiro w 1992 r. konferencji ONZ tzw. Szczytu Ziemi.

Konferencję „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju”, 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”, otworzył rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego Magnificencja ks. Prof. Stanisław Dziekoński. Wśród gości honorowych głos zabrali Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski i Filip Kochan przedstawiciel Banku Światowego, a także odczytano adres od Pani Dr Gro Harlem Brundtland oraz Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka z Ministerstwa Rozwoju, które objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Konferencja zgromadziła 356 uczestników, którzy wzięli udział zarówno w sesjach ogólnych, jak i w spotkaniach w ośmiu sekcjach tematycznych. Wysłuchali oni ponad 40 referatów, które stanowiły podstawę do dyskusji. Reprezentowali oni ponad 170 instytucji, takich jak: wyższe uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, szkoły oraz osoby indywidualne, którym na sercu leży troska o przyszłe pokolenia. Ponadto zaprezentowano 12 posterów w ramach sesji posterowej. Konferencji towarzyszyła też wystawa złożona z ponad 30 posterów nt. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie uniwersyteckim – wystawa przygotowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy konferencji mieli także możność zapoznania się z mapami klimatycznymi Warszawy wypracowanymi w ramach projektu ADAPTCITY.

Na zakończenie konferencji uczestnicy przyjęli Apel Warszawski o zrównoważony rozwój świata, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

RAPORT. Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju”, 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland.

Komitet Organizacyjny

  • Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW: ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW, ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW
  • M. St. Warszawa: Leszek Drogosz
  • Fundacja „Instytut na rzecz Ekorozwoju”: dr Andrzej Kassenberg, dr Wojciech Szymalski

Warszawa, 20 marca 2017 roku

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.