Print Friendly and PDF
March 2023

II Konferencja naukowa pn. Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii

W dniach 30 i 31 marca 2023 r. w Krakowie odbędzie się druga edycja konferencji nt. Innowacje w odnawialnych źródłach energii.

Wydarzenie ma charakter hybrydowy i jest organizowane przez Polską Izbę Ekologii w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przestrzenią do dialogu w związku z innowacyjnymi przeobrażeniami związanymi z przejściem od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej.

Tematyka odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Polityka energetyczna Polski zawiera cele dotyczące intensywnego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, do czego potrzebne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z polskich jednostek naukowych. Przepisy unijne obligują każde państwo członkowskie do realizacji wyznaczonych celów w zakresie OZE, promując wydajność i oszczędność energetyczna. Zasady kształtowania polityki energetycznej Polski oraz organy właściwe w sprawach gospodarki energia powinny współgrać z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z nauki do praktyki. Struktura wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów odnawialnych powoduje szereg wyzwań technicznych, które mogą być rozwiązane przez polskie jednostki naukowe. Należy podejmować dyskusję i szukać rozwiązań wokół identyfikowanych barier prawnych uniemożliwiających lub utrudniających budowę instalacji OZE.

Głównym celem konferencji jest upowszechnianie wyników prac naukowych oraz promocja nakierowana na ich wdrożenie w polskiej gospodarce.

Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców – instalatorów OZE, eksploatatorów, pośredników, jednostek naukowych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Witold Kozłowski  – Marszałek Województwa Małopolskiego, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, Akademia Śląska w Katowicach, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu, Park Naukowo-Technologiczny EURO CENTRUM Sp. z o.o., Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Stowarzyszenie NATUREEF oraz Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: .

Kiedy: 30-31 marca 2023 r.

Miejsce: Aula Rady Wydziału IMiR pawilonu B2 w sali 110 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Program wydarzenia

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie: https://innowacjeoze.com/

Źródło: innowacjeoze.com

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.