Print Friendly and PDF
November 2017

FEWE współpracuje z GIG-iem w ramach projektu MOLOC

Celem projektu MOLOC jest opracowanie modelowego europejskiego podejścia w zakresie wspierania przechodzenia miast na gospodarkę niskoemisyjną, łączącego efektywność energetyczną z jednoczesnym zapewnieniem dobrej jakości życia ich mieszkańców. Projekt zbada hamulce, które ograniczają wpływ lokalnych polityk i podejmowanych działań, tak aby zmienić obecne morfologie miejskie w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Fundacja jest zaangażowana w nadanie strategicznego kierunku działaniom projektowym poprzez zapewnienie jego zgodności z lokalnymi potrzebami, kierunkami polityki i strategiami. 

Polska część projektu dotyczy opracowania modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Jednym z efektów projektu ma być zestaw wytycznych do opracowania spójnej koncepcji systemu monitoringu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej.

Projekt opiera się na wspólnym projektowaniu i testowaniu innowacyjnych sposobów osiągnięcia niskoemisyjnych założeń przez miasta, poprzez trzyetapowy program:

  • 2017/2018: Analiza modeli społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych, w holistycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
  • 2018/2019: Opracowanie lokalnych planów działania, w oparciu o wspólną ocenę krytyczną i analizę krzyżową pomiędzy regionami
  • 2019/2020: Wdrożenie planów działania i monitorowanie: systemy i sieci zarządzania efektywnością energetyczną, alternatywne zachowania, rekomendacje polityczne

Partnerzy projektu:

  • Miasto Lille (FR) – koordynator projektu
  • Miasto Turyn (IT)
  • Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice (PL)
  • Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (DE)
  • Suczawa (RU)
  • Stowarzyszenie Europejska Sieć „Energie Cities” – partner doradczy (FR)

podkreślają znaczenie funkcji miasta i sposobu życia jego mieszkańców oraz zaangażowania lokalnych interesariuszy w cały proces, tak aby dostosować rezultaty projektu do zwiększenia skali i szerokiego rozpowszechnienia.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa (Priorytet 3 – Gospodarka Niskoemisyjna) i jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Okres realizacji projektu wynosi 5 lat – 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.

źródło informacji: Główny Instytut Górnictwa

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.