Print Friendly and PDF

FETA – Sprawiedliwa Transformacja Energetyczna dla Wszystkich

Projekt FETA przyczyniał się do osiągnięcia społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej, poprzez włącznie osób z grup wrażliwych i zapewnienie, by zostały wysłuchane, a ich głos został włączony do planowania procesów transformacji energetycznej.

Uczestnicy projektu FETA - psrawiedliwa transformacja energetyczna dla wszystkich
Kraje biorące udział w projekcie FETA

Inicjatywy podejmowane na poziomie krajowym i europejskim w celu przeciwdziałania zmianom klimatu mają i będą miały znaczący wpływ na mieszkalnictwo, energię, transport, produkcję żywności, a tym samym również na poziom życia obywateli. Część Europejek i Europejczyków odczuwa głębszy i bardziej negatywny wpływ tych zmian niż inni. Projekt „Sprawiedliwa transformacja energetyczna dla wszystkich” (Fair Energy Transition for all) wspierać opracowywanie polityk, które nie tylko łagodzą poważne skutki zmian klimatycznych, ale także uwzględniają interesy tych, których głos na ogół nie jest słyszalny. Ma to szczególne znaczenie, w kontekście osiągnięcia międzynarodowych celów redukcji gazów cieplarnianych, z jednocześnie unikając utrwalenia i pogłębiania nierówności społecznych i gospodarczych.


W ciągu 2 lat (2020-2022) dwóch lat, w dziewięciu państwach członkowskich UE (Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce i Włoszech), zostały zorganizowane grupy fokusowe z osobami reprezentujące grupy wrażliwe czyli takie które w sposób szczególnie dotkliwy mogą odczuć zmiany wnikające z transformacji energetycznej.

Grupy fokusowe składały się z osób wybranych spośród grup w trudnej sytuacji ekonomicznej i / lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, na które oczekuje się, że zmiany klimatyczne i energetyczne będą miały negatywny wpływ. W Fazie I projektu w Polsce przeprowadzono 11 grup fokusowych.

statystki grup fokusowych w projekcie feta sprawiedliwa transformacja energetyczna dla wszystkich
Uśrednione dane demograficzne osób uczestniczących w I Fazie projektu

Na bazie wniosków i zebranych doświadczeń podczas tych spotkań opracowano obraz problemów, nadziei i obaw tych osób, by następnie na kolejnych etapach opracowano możliwe rozwiązania na wyzwania i trudności przed którymi stoją grupy wrażliwe w każdym kraju biorącym udział w projekcie.W fazie II, na podstawie danych uzyskanych z grup fokusowych, podczas spotkań interesariuszy i ekspertów z sektora publicznego, świata biznesu, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych, opracowano zalecenia polityczne. Z jednej strony są one przeznaczone dla szczebla krajowego, ale z drugiej, na podstawie tych zaleceń, grupa zadaniowa na szczeblu UE opracowała zalecenia na szczeblu europejskim.

Następnie w fazie III zalecenia dotyczące polityki, nad którymi pracowali eksperci zostały poddane przeglądowi poprzez krajowe panele obywatelskie składające się z osób które wzięły udział w pierwszej fazie projektu.
Strona projektu: https://fair-energy-transition.eu/

Kierownik projektu: Sabina Kozińska, s.kozinska@fewe.pl, tel. +48 786 940 969

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.