Print Friendly and PDF

FETA

Inicjatywy podejmowane na poziomie krajowym i europejskim celem przeciwdziałania zmianom klimatu będą miały znaczący wpływ na mieszkalnictwo, energię, transport, produkcję żywności, a tym samym również na poziom życia obywateli. Niektórzy Europejczycy odczuwają głębszy i bardziej negatywny wpływ tych zmian niż inni. Projekt „Sprawiedliwa transformacja energetyczna dla wszystkich” (Fair Energy Transition for all) ma na celu osiągnięcie ambitnych i nowatorskich celów. Chcemy pomagać w opracowywaniu polityk, które nie tylko łagodzą poważne skutki zmian klimatycznych, ale także uwzględniają interesy tych, których głosy na ogół nie są reprezentowane ani słyszane. Ma to zasadnicze znaczenie, jeżeli mamy osiągnąć międzynarodowe cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, unikając jednocześnie utrwalania i pogłębiania nierówności społecznych i gospodarczych.

W ciągu najbliższych dwóch lat, w dziewięciu państwach członkowskich UE (Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce i Włoszech), zostaną zorganizowane grupy fokusowe.

Grupy fokusowe będą składać się z przedstawicieli społeczeństwa wybranych spośród grup w trudnej sytuacji ekonomicznej i / lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, na które oczekuje się, że zmiany klimatyczne i energetyczne będą miały negatywny wpływ. Dzięki organizacji 10 grup fokusowych w fazie 1 projektu wysłuchamy doświadczeń, nadziei i obaw tych osób, zrozumiemy wyzwania przed którymi stają w ich codziennym życiu i opracujemy obraz problemów i możliwych rozwiązań w każdym kraju biorącym udział w projekcie.

Wnioski z grup fokusowych

W fazie 2, na podstawie danych uzyskanych z grup fokusowych, podczas spotkań interesariuszy i ekspertów z sektora publicznego, świata biznesu, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych, opracowane zostaną zalecenia polityczne. Z jednej strony będą one przeznaczone dla szczebla krajowego, ale z drugiej, na podstawie tych zaleceń, grupa zadaniowa na szczeblu UE będzie pracować nad zaleceniami dotyczącymi polityki europejskiej.

Następnie zalecenia dotyczące polityki, nad którymi wcześniej pracowali interesariusze, zostaną poddane przeglądowi i docelowo skierowane do decydentów każdego kraju. Zostanie to osiągnięte za pośrednictwem 5–10 dodatkowych grup dyskusyjnych lub krajowego panelu obywatelskiego.

W związku z powyższym FEWE zaprasza wszystkich ekspertów, którzy mają wiedzę i doświadczenie oraz chcieliby mieć wpływ na kształt polityki krajowej do współpracy w ramach projektu poprzez:

  • Wsparcie działań projektowych poprzez dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami, wymianę poglądów
  • Udział w spotkaniach mających na celu wypracowanie zaleceń politycznych
  • Udział w grupach dyskusyjnych, panelach eksperckich
  • Szerokie propagowanie wypracowanych w ramach projektu stanowisk.

Zapraszamy na stronę projektu: https://fair-energy-transition.eu/

Kierownik projektu: Sabina Kozińska, s.kozinska@fewe.pl, tel. +48 786 940 969

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.