Print Friendly and PDF

FETA

Inicjatywy podejmowane na poziomie krajowym i europejskim celem przeciwdziałania zmianom klimatu będą miały znaczący wpływ na mieszkalnictwo, energię, transport, produkcję żywności, a tym samym również na poziom życia obywateli. Niektórzy Europejczycy odczuwają głębszy i bardziej negatywny wpływ tych zmian niż inni. Projekt „Sprawiedliwa transformacja energetyczna dla wszystkich” (Fair Energy Transition for all) ma na celu osiągnięcie ambitnych i nowatorskich celów. Chcemy pomagać w opracowywaniu polityk, które nie tylko łagodzą poważne skutki zmian klimatycznych, ale także uwzględniają interesy tych, których głosy na ogół nie są reprezentowane ani słyszane. Ma to zasadnicze znaczenie, jeżeli mamy osiągnąć międzynarodowe cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, unikając jednocześnie utrwalania i pogłębiania nierówności społecznych i gospodarczych.

W ciągu najbliższych dwóch lat będziemy prowadzić łącznie 15-20 grup dyskusyjnych w dziesięciu państwach członkowskich UE (Belgii, Danii, Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii i Rumunii).

Grupy fokusowe będą składać się z przedstawicieli społeczeństwa wybranych spośród grup w trudnej sytuacji ekonomicznej i / lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, na które oczekuje się, że zmiany klimatyczne i energetyczne będą miały negatywny wpływ. Dzięki organizacji 10 grup fokusowych w fazie 1 projektu wysłuchamy doświadczeń, nadziei i obaw tych osób, zrozumiemy wyzwania przed którymi stają w ich codziennym życiu i opracujemy obraz problemów
i możliwych rozwiązań w każdym kraju biorącym udział w projekcie.

Na podstawie danych uzyskanych z grup fokusowych, podczas spotkań interesariuszy i ekspertów z sektora publicznego i środowiska akademickiego opracowane zostaną zalecenia polityczne. Z jednej strony będą one przeznaczone dla szczebla krajowego, ale z drugiej, na podstawie tych zaleceń, grupa zadaniowa na szczeblu UE będzie pracować nad zaleceniami dotyczącymi polityki europejskiej.

W fazie 2 zalecenia dotyczące polityki, nad którymi wcześniej pracowali interesariusze, zostaną poddane przeglądowi i docelowo skierowane do decydentów każdego kraju. Zostanie to osiągnięte za pośrednictwem 5–10 dodatkowych grup dyskusyjnych lub krajowego panelu obywatelskiego. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest partnerem projektu dla obydwu faz realizacji.

W związku z powyższym FEWE chętnie nawiąże współpracę w ramach tak ważnego dla naszego regionu projektu.

Kierownik projektu: Anna Bogusz, a.bogusz(at)fewe.pl, tel. +48 603 554 814

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.