Print Friendly and PDF

Dekarbonizacja systemów ogrzewania budynków w Polsce

Projekt ma na celu dostarczenie analiz i wsparcia technicznego, które posłuży do przygotowania scenariuszy dekarbonizacji systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz zmniejszenia zużycia gazu ziemnego, w oparciu o modelowanie scenariuszy przy użyciu Modelu Analizy Zmian Globalnych (GCAM),

W październiku 2019 r. Biuro Spraw Międzynarodowych Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych uruchomiło Partnerstwo na rzecz Transatlantyckiej Współpracy w dziedzinie Energii i Klimatu (P-TECC). Partnerstwo to ma na celu zapewnienie 24 krajom Europy Wschodniej i Środkowej oraz Unii Europejskiej wiedzy specjalistycznej na temat odpornych systemów energetycznych. Współpraca obejmuje wsparcie techniczne i dostarczenie narzędzi, które pomogą krajom P-TECC w planowaniu dekarbonizacji ogrzewania budynków. Wspierając P-TECC, Narodowe Laboratorium Pacyfiku Północno-Zachodniego (PNNL) Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) współpracuje z Polską, w celu zidentyfikowania zrównoważonych systemów ogrzewania budynków, które pomogą zmniejszyć zależność od gazu ziemnego i pomóc w dekarbonizacji sektora budownictwa mieszkaniowego

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zapewni wsparcie techniczne naukowcom PNNL w zakresie projektowania odpowiednich scenariuszy do modelowania przy użyciu Modelu Analizy Zmian Globalnych (GCAM). FEWE dostarczy lokalną wiedzę oraz informację zwrotną na temat założeń i wyników modelu oraz pomoże w komunikacji między PNNL a lokalnymi interesariuszami.

Analiza GCAM zostanie przeprowadzona w skali ogólnopolskiej.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Ocena danych źródłowych i scenariuszy GCAM

Dane obejmują min. społeczno-ekonomiczne (populacja i PKB) założenia i prognozy danych dla Polski wykorzystywane we wszystkich scenariuszach GCAM.

  • Budowa potencjału

Współpraca z lokalnymi interesariuszami, rządem i partnerami, takimi jak Krajowe Centrum Zarządzania Emisjami (KOBiZE), poprzez spotkania, webinaria i warsztaty.

Ostateczne wyniki podsumuje projekt i przeprowadzonego modelowania zostaną przedstawione w raporcie końcowym przygotowanym przez PNNL w ścisłej współpracy z FEWE.

Czym jest Model Analizy Zmian Globalnych (GCAM)?

GCAM jest modelem równowagi rynkowej o zasięgu globalnym i obejmuje analizą okres od 1990 do 2100 roku, w pięcioletnich przedziałach czasowych. Model może być szeroko wykorzystywany na przykład do zbadania, w jaki sposób zmiany w zakresie populacji, dochodów lub kosztów technologii ma wpływ na poziom upraw, zapotrzebowania na energię lub pobór wody, bądź w jaki sposób zmiany w popycie na energię w jednym regionie oddziałują na zmiany w zakresie energii czy wody w innych regionach. GCAM może być z powodzeniem wykorzystywany do analiz polityk łagodzenia zmian klimatu, w tym podatków od emisji dwutlenku węgla, handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, regulacji prawnych i możliwości przyspieszonego wdrażania technologii energetycznych.

Model był rozwijany w Pacific Northwest National Laboratory przez ponad 30 lat, obecni model jest swobodnie dostępny, a jego dokumentacja została udostępniona. Obecnie model jest doskonalony min przez Joint Global Change Research Institute (JGCRI).


Finansowanie: Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)

Czas trwania projektu: Maj – Październik 2024

Kontakt: Szymon Liszka; s.liszka@fewe.pl

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.