Print Friendly and PDF

ALLIES

Projekt realizowany jest w Niemczech, w Polsce i na Węgrzech.

ALLIES ma na celu powołanie podmiotów gospodarczych, zajmujących się efektywnością energetyczną, w celu stymulowania inwestycji na poziomie lokalnym, opartych zarówno o podmioty rynkowe, jak i obywatelskie. Poprzez odpowiednie inwestycje, realizowane w projekcie, oczekuje się, uruchomienia mechanizmów wsparcia dla zrównoważenia gospodarki na szczeblu lokalnym i zwiększania możliwości zatrudnienia. Działania te powinny zachęcić lokalne władze i podmioty gospodarcze, do kontynuowania wysiłków w celu rozpowszechniania działań proefektywnościowych po zakończeniu projektu.

Projekt ALLIES ma na celu zwiększenie liczby inwestycji w opłacalne przedsięwzięcia energoefektywnościowe, poprzez współpracę z lokalnymi podmiotami biznesowymi oraz beneficjentami. Inwestycje te wygenerują stałe przychody i wyposażą mieszkańców w narzędzia umożliwiające im bezpośredni udział w lokalnej gospodarce i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Oczekuje się następujących rezultatów:

  • Biała Księga dotycząca zakładania lokalnych podmiotów finansujących działania związane z efektywnością energetyczną.
  • Narzędzia dopasowane do realiów lokalnych i plany wdrażania, takie jak lokalne programy mające na celu powołanie miejscowych podmiotów finansujących (LFEEE) lub przynajmniej adaptacje jednej z istniejących instytucji, o profilu zgodnym z celem projektu ALLIES.

ALLIES bazuje na doświadczeniach projektu Regional Energy Efficiency Cooperatives – REEG. Koncepcja projektu została sprawdzona w 3 niemieckich miastach i okręgach. Istotnym komponentem projektu jest upowszechnienie wiedzy w zakresie zasadności biznesowej projektów efektywnościowych, które przynoszą konkretne korzyści na szczeblu lokalnym, poprzez edukację i bezpośrednią wymianę doświadczeń. Dzięki aktywizacji w zakresie transferu innowacyjnych technologii i modeli finansowych ALLIES oferuje korzyści wszystkim stronom projektu, poprzez powoływanie lokalnych podmiotów finansujących przedsięwzięcia energoefektywnościowe (LFEEE). Podmioty o charakterze spółdzielczym, takie jak niemiecki REEG mogą stanowić jeden z przykładów.

Koncepcja projektu w Polsce:

Szczegóły niemieckich rozwiązań dostępne są na stronie partnera B.A.U.M. Consult GmbH.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. do 29 lutego 2020 r.

Finansowanie: European Climate Initiative (EUKI).

Grupa docelowa: interesariusze na poziomie lokalnym – samorządy lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, izby handlowe, banki i inwestorzy indywidualni, wytwórcy urządzeń i dostawcy usług, instytucje publiczne i prywatne, takie jak szkoły, organizacje społeczne i konsumenckie.

Organizacja wdrażająca: Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.e.V.)

Partnerzy wdrażający:

  • KÖVET Association for Sustainable Economies;
  • Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE);
  • The International Network for Environmental Management (INEM e. V.);
  • B.A.U.M. Consult GmbH.

EUKI – instrument projektowy finansowany przez German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU).

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.allies-project.eu.

Kierownik projektu: Szymon Liszka, s.liszka(at)fewe.pl, tel. +48 603 621 333

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.