Print Friendly and PDF
December 2018

Al Gore w Katowicach

Al Gore, były wiceprezydent USA i noblista (Pokojowa Nagroda Nobla 2007), wystąpił z prelekcją w katowickim klubie „Królestwo”. Po krótkiej rozmowie – wywiadzie z Jennifer Morgan, dyrektor generalną Greenpeace International, Al Gore przystąpił do prelekcji bogato ilustrowanej zdjęciami i wykresami pokazującymi obecny stan środowiska na planecie i możliwości zmiany tej sytuacji poprzez ograniczanie emisji i znaczne rozwijanie energetyki opartej o źródła odnawialne.

Na dwie sprawy chciałbym zwrócić uwagę: na wstępnie Al Gore wyraził uznanie dla jak to określił „fantastycznej tradycji i kultury Śląska” oraz przyznał że nasza globalna cywilizacja powstała w oparciu o spalanie paliw kopalnych, jednakże ten system wymaga zmiany i bez odżegnywania się od chwalebnej przeszłości, należy dokonać transformacji energetycznej. Po drugie, na co szczególnie zwrócił uwagę Al Gore, atmosfera Ziemi nie jest nieskończona, stanowi cienką powłokę („a really thin shell”), co do proporcji do wielkości Ziemi porównywalną do warstwy lakieru na dużej kuli, chociaż z perspektywy Ziemianina może się wydawać, że sięga ona w nieskończoność. W wyniku tej ułudy traktujemy atmosferę jak darmowy ściek, który przyjmie każdą ilość emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Trwanie w tej ułudzie doprowadziło nas na krawędź katastrofy, podobnie jak postrzeganie Ziemi jak źródła nieograniczonych zysków i dochodów.

Tezy Al Gore’a ilustrowane były licznymi zdjęciami ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i katastrof gospodarczych i społecznych, których jedyną przyczyną jest zmiana klimatu. Nad globem wisi realna groźba wymuszonej migracji ludności liczona w miliardach osób. Będzie to wynikać z kurczącego się dostępu do wody pitnej i gospodarczej, klęską rolnictwa w wyniku suszy i wielu innych zagrożeń, na przykład epidemiologicznych, lub ekstremalnych zjawisk pogodowych i skrajności, które już dziś można przewidzieć i dość dokładnie oszacować.

Jako antidotum Al Gore zaprezentował ogromne możliwości wynikające z szybkiego rozwoju technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Liczby i wskaźniki przytłaczają, postęp techniczny i ekonomiczny w tej dziedzinie jest gigantyczny. Powstaną nowe gałęzie przemysłu i liczne nowe miejsca pracy, również dla osób odchodzących z przemysłu węglowego. Al Gore przedstawił również liczne przykłady miejsc na świecie i w samych USA, gdzie energetyka odnawialna zdominowała, a nawet lokalnie zastąpiła energię konwencjonalną. Zwrócił również uwagę na silnie rosnącą presję społeczną w kierunku zapobiegania dalszemu pogarszaniu klimatu Ziemi.

Na zakończenie Al Gore powiedział, że „wola polityczna przejścia na energetykę odnawialną sama w sobie też stanowi energię odnawialną”.

Prezentację przyjęto gromkimi oklaskami, które zresztą kilkakrotnie rozbrzmiewały również w jej trakcie, po szczególnie błyskotliwych i trafnych kwestiach wypowiadanych przez Prelegenta.

Więcej informacji dostępnych jest w relacji Gazety Wyborczej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.