Print Friendly and PDF
March 2020

Agenda Miejska – w kierunku przyjaznych i neutralnych klimatycznie miast

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w przyjazne i neutralne klimatycznie – to główne cele ogłoszonej 4 marca 2020 r. w Warszawie Agendy Miejskiej Ministerstwa Klimatu. Wydarzeniu, w którym wziął udział minister klimatu Michał Kurtyka, towarzyszyła inauguracja serii warsztatów miejskich, które odbędą się we wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Na tych warsztatach obecny był również Prezes FEWE, Pan Szymon Liszka.

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania ekologiczne. Wysoki poziom urbanizacji w Polsce oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast, a tym samym na jakość życia ich mieszkańców.

„Fale upałów i miejskie wyspy ciepła, deszcze nawalne i towarzyszące im powodzie błyskawiczne, huraganowe wiatry – to są zagrożenia z którymi musimy się mierzyć. Dlatego też zwiększenie odporności na zmiany klimatu jest ogromnym wyzwaniem, decydującym o bezpieczeństwie i jakości życia mieszkańców, ale jednocześnie tworzy szansę i potencjał dla rozwoju bardziej zrównoważonego” – podkreślił szef resortu klimatu. „Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga od nas przemyślenia na nowo sposobu funkcjonowania naszych miast” – dodał minister Kurtyka.

Ministerstwo Klimatu, a wcześniej Ministerstwo Środowiska, od kilku lat podejmuje intensywne działania na rzecz wsparcia ekologicznej i proklimatycznej transformacji miast, czego przykładem jest projekt „Miejskie Plany Adaptacji”.

Agenda Miejska Ministra Klimatu ma na celu poszerzenie działań, które były dotychczas prowadzone oraz zintegrowanie i odpowiednie dostosowanie narzędzi tak, aby zwiększyć ich skuteczność i efektywność. W ramach Agendy miejskiej:

 • zostanie zbadany postęp miast w prowadzonej polityce ekologicznej. Zostaną zebrane i porównane lokalne dane w obszarach: gospodarki odpadami, jakości powietrza, terenów zieleni, zrównoważonej mobilności i gospodarki wodno-ściekowej.
 • zorganizowany zostanie konkurs Miasto z Klimatem, w którym nagrodzony zostanie najlepszy projekt służący ochronie i adaptacji do zmian klimatu.
 • przeprowadzony zostanie konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych na opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy, którego organizatorem będzie NFOŚiGW. Zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie na jego realizację.
 • uruchomione zostaną dodatkowe narzędzia wsparcia, tj.: konkurs na zielono-niebieską infrastrukturę miejską (konkurs dotacji dla miast w zakresie inwestycji miejskich służących adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony klimatu) oraz dodatkowe finansowanie inwestycji miejskich (dodatkowy nabór wniosków dotyczący zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie, w ramach POiŚ 2014-2020). Przeprowadzimy konkursy na dofinansowanie projektów m.in. w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, miejskich systemów ciepłowniczych, kogeneracji, ochrony ekosystemów, działań proklimatycznych w szkołach, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Funduszy norweskich i EOG.
 • zwiększona zostanie dostępność Programu Czyste Powietrze m.in. poprzez uproszczenie wniosku i zasad przyznawania dotacji.
 • zaproponowane zostaną zmiany wspierające rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego.

W pierwszych warsztatach miejskich biorą udział przedstawiciele wszystkich podmiotów, które projektują i wdrażają politykę miejską – organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów i samorządów.

Organizujemy serię warsztatów miejskich we wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Dziś pierwsze warsztaty w Warszawie, kolejne odbędą się w marcu i kwietniu. Bardzo ważny jest dla nas Państwa aktywny udział w dzisiejszych i kolejnych warsztatach. Cieszę się, że nasze zaproszenie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem” – dodał minister.

Ministerstwo chce wspólnie wypracować działania, jakie należy podjąć, aby poprawić jakość życia mieszkańców miast. I dlatego organizuje warsztaty aby to było możliwe, a ich oczekiwanym wynikiem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań, np.: inicjatyw legislacyjnych, mechanizmów finansowych, czy innych rozwiązań wspierających miasta.

Terminy warsztatów:

 • 4 marca, Warszawa,
 • 10 marca, Białystok,
 • 12 marca, Łódź,
 • 17 marca, Gdańsk,
 • 18 marca, Bydgoszcz,
 • 25 marca, Poznań,
 • 26 marca, Gorzów Wlkp.,
 • 27 marca, Szczecin,
 • 1 kwietnia, Kraków,
 • 2 kwietnia, Rzeszów,
 • 7 kwietnia, Wrocław,
 • 16 kwietnia, Kielce,
 • 21 kwietnia, Opole,
 • 22 kwietnia, Katowice,
 • 27 kwietnia, Lublin,
 • 29 kwietnia, Olsztyn.

źródło informacji i tekstu: Ministerstwo Klimatu, informacja z dn. 04.03.2020

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.