Print Friendly and PDF
May 2022

Zapraszamy do udziału w 21. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2022”

Konkurs EKOLAURY organizowany jest z powodzeniem od 2002 r. przez Polską Izbę Ekologii promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii objęła tegoroczną edycję konkursu patronatem honorowym.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów na terenie całego kraju.

Wnioski konkursowe można zgłaszać w 12 kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Celem Konkursu jest wyróżnienie organizacji zaangażowanych w promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, bądź popularyzacją inwestycje i działania na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej lub promują nowatorskie rozwiązania mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 15 lipca.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem konkursowym znajdują się na stronie: Ekolaury – Polska Izba Ekologii (pie.pl)

Wyniki październik zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali wręczenia nagród.

źródło tekstu oraz grafika: pie.pl

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.