Print Friendly and PDF
October 2021

15 października rozpoczął się trzeci nabór do European City Facility (EUCF)

15 października rozpoczął się trzeci nabór do European City Facility (EUCF), czyli Europejskiego Instrumentu Miejskiego, który wspiera samorządy w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów, wpisujących się w nowe cele energetyczno-klimatyczne. W tej kolejnej edycji trwającej od 15 października do 17 grudnia 2021 r. zostanie wybranych 69 beneficjentów z całej Europy, wśród których zostanie rozdysponowanych 4,14 mln EUR.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem 60 000 EUR na opracowanie koncepcji inwestycyjnych do zapoznania się z zasadami konkursu, procesem rejestracji oraz wymaganymi dokumentami. Pomocne z pewnością będzie obejrzenie nagrania z ostatniego webinarium poświęconego EUCF, w którym ekspert krajowy przekazuje najważniejsze informacje dot. podmiotów kwalifikowanych, procesu aplikowania czy rodzaju działań, jakie mogą zostać sfinansowane.

Inicjatywa EUCF wspiera samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne). Jego nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach. 

W ramach EUCF wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 60 000 € na opracowanie wybranej koncepcji, obejmujące takie działania jak: przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne. Proces składania wniosków jest prosty oraz przejrzysty i składa się z dwóch etapów: szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego

Europejski Instrument Miejski ma na celu:

  • dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych,
  • budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy,
  • ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE m.in.: Europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny (EFSI), program Horyzont 2020 oraz usługi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 

Aby dowiedzieć się więcej o regułach trzeciego naboru, zapraszamy do zapoznania się z nagraniem ostatniego webinarium, poświęconego inicjatywie EUCF na stronie: https://youtu.be/Vpq-tGam5W8, a już w listopadzie zapraszamy na kolejne webinarium, podczas którego uczestnicy będą mogli na żywo zadać pytania ekspertowi krajowemu. Zachęcamy zatem do śledzenia strony internetowej, profilu Facebook’owego oraz newslettera, gdzie w najbliższym zostaną udostępnione informacje o dacie spotkania oraz link rejestracyjny.

Więcej informacji o EUCF na stronie www.eucityfacility.eu oraz http://www.pnec.org.pl/pl/eucf

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.