Print Friendly and PDF

VI edycja konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017”

Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE). Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ITC P. Śl.), Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa (IOŚ PIB), Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa (IEO) oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEiŚ).

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). W VI edycji rozszerzyliśmy zakres mocy kotłów grzewczych – z 25 kW do 50 kW, w podziale na następujące podkategorie:

  • kotły zasilane automatycznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
  • kotły zasilane ręcznie stałym paliwem kopalnym, węglem,
  • kotły zasilane automatycznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego,
  • kotły zasilane ręcznie stałym biopaliwem, pochodzenia drzewnego.

Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 marca i trwa do 31 sierpnia 2017 r.

Wybór produktów TOPTEN obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sprawność energetyczną oraz emisję substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP).

Lista najlepszych kotłów Topten wyłonionych zgodnie z „Zasadami. Kryteriami wyboru TOPTEN” zostanie opublikowana na stronie Topten w zakładce Kotły grzewcze. Będzie to lista kotłów spełniających wyśrubowane normy Dyrektywy 2015/1189 dotyczącej ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. W Polsce będą one obowiązkowe dopiero od 2020 r.

Zostanie także opublikowana lista wszystkich kotłów opalanych paliwami stałymi – węglem i stałymi biopaliwami pochodzenia drzewnego spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 zgłoszonych do Konkursu. Lista tych kotłów będzie uzupełniana systematycznie po wpłynięciu dokumentów. Lista kotłów 5 klasy dostępna będzie na portalu Topten w zakładce Kotły grzewcze oraz na www.kotlyna5.pl.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres: Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40–009 Katowice, z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2016.

Wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji.

Serdecznie zapraszamy producentów do wzięcia udziału w konkursie.

Koordynator merytoryczny konkursu: dr inż. Krystyna Kubica (k.kubica@pie.pl)
Osoba do kontaktu: mgr Anna Bogusz (tel. 32 203 51 14; 603 554 814; a.bogusz@fewe.pl), mgr Karolina Jantczak (tel. 32 253 51 55; topten@pie.pl).

Całość dokumentacji konkursowej dostępna jest na stronie www.topten.info.pl oraz www.pie.pl.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.